Κεραμικό καρβάκι-Γούρι

Πήλινο καραβάκι σε κορμό διακοσμημένο με μεταλλικά στοιχεία. 

Υπάρχει η δυνατότητα να τυπωθεί η αφιέρωση της επιλογής σας.

Διάμετρος κορμού 10-12εκ 

10,50 €